המועד האחרון להגשת התקצירים הסתיים
תודה

הנחיות להגשת תקצירים

המועד האחרון להגשת תקצירים היה ה- 20 בפברואר 2019.

 

הערה: לפחות מחבר אחד (המחבר הראשון או המציג) חייב להירשם לכנס לכל המאוחר תוך חודש מיום ההודעה על קבלת התקציר להצגה בכנס, אחרת – המופשט יוסר מהתוכנית.

יש להגיש את כל התקצירים עפ"י המפרט הבא בלבד:

 • בפורמט MS Word ל- Windows;
 • שפה: אנגלית בלבד;
 • גופן: Times New Roman;
 • כותרת באותיות מודגשות – גודל 14 נקודות;
 • שמות מחבר – שם משפחה ושם פרטי – גודל 11 נקודות, עם הדגשה בקו תחתון של המחבר המציג;
 • שיוך – מחלקה ומוסד של המחברים הרשומים, לפי הסדר – גודל 11 נקודות, נטוי;
 • הטקסט המופשט – גודל 11 נקודות, בפורמט מובנה: רקע, מטרת המחקר, מטופלים ושיטות, תוצאות ומסקנות.
 • גודל תקציר לא יעלה על 250 מילים.

 

הוראות עבור e-Poster מציגים

 • פורמט PDF בלבד
 • יש ליצור את כל הפוסטרים במתאר לאורך (layout: Portriat)
 • מומלץ שקובץ .pdf יוגדר בגודל של גיליון A0 (841mm x 1189mm)
 • אם משתמשים ב- Photoshop כדי ליצור את הפוסטר האלקטרוני שלך, תוכל גם לראות את הרזולוציה, שאמורה להיות מינימלית של 200dpi
 • לא ניתן להשתמש בשמות מסחריים, סימני מסחר רשומים של לוגו חברת התרופות, כולל גם תמונות של ציוד מסחרי.
 • שמות התרופות צריכים להיות שמות גנריים
 • נא להימנע משימוש קישורייות, קודי QR, תמונות ואנימציות מונפשות כי לא יהיו פונקציונליות.
 • יש להגן על הפרטיות ועל הזהות של המטופלים בתצלומים קליניים..
 • מומלץ להשתמש בגופנים בהירים על רקע כהה או גופנים כהים על רקע בהיר כדי שניתן לראות את הטקסט בבירור.

 

הוראות להגשת תקציר "מקרה השנה":

 • תקציר צריך לתאר את ממצאי המקרה ואת חשיבות הדיווח
 • יש לכלול תמונות בפורמט PDF, JPG, PNG או GIF בלבד בנפח שלא יעלה על 10MB.

 

את התקציר יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ מצורף לכתובת:   pnina@ofakim.co.il

הוועדה המדעית שומרת לעצה את הזכות לדחות תקציר או לקבלו כפוסטר במקום הרצאה.

השנה יוענקו פרסים ב 3 קטגוריות: העבודה המדעית הטובה ביותר, הפוסטר המצטיין ו"מקרה השנה" הטוב ביותר.