ועדה מארגנת

ד"ר אינס ורנר
יו"ר הועדה המארגנת
ד"ר דב סטמפלר
פרופ. אריה אינגבר
פרופ. יובל רמות
ד"ר פליקס פבלוצקי
ד"ר יוסף ירושלמי