ועדת הפרס

פרופ' מרסלו גרינוולד

יו"ר ועדת הפרס

פרופ' הנרי טראו
פרופ' דן בן אמיתי
פרופ' עמוס גילהר
פרופ' מיכאל דוד